Hazine’ye ait ormanlar “lüks çadır” tesislerine 20 yıllığına kiralanabilecek

Orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler “lüks çadır” tesislerine 20 yılı geçmemek üzere kiralanabilecek.

Doğada lüks ve konforlu konaklama imkânı sunan lüks çadır tesislerinin yüksek kalite standartlarında planlı ve kontrollü gelişiminin sağlanmasını amaçlayan lüks çadır tesisleri nitelikler yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Associated Nodes subject)

Yönetmeliğe göre, lüks çadır tesisleri faaliyet için yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşıması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi belgesi alması zorunlu olacak. Tesislerin, orman alanlarında yapılması durumunda ağaç rölöve planının da hazırlanması zorunlu tutuldu. Tesislerin kurulumunda ağaç kesilmemesi ve enerji temininde yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi esas olacak. Tesislerde müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde 50’sine denk gelen sayıda zorunlu personel istihdamı öngörülüyor.

Tesislerin milli park, tabiat parkı ile sit alanları içinde yer alması durumunda, ilgili kurum, kurul ve komisyonların olumlu görüşü alınması, bununla birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planının yanı sıra ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca koruma amaçlı imar planı yapılması da gerekiyor.

 

Reuters

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir